slider_moos_nachhaltigkeit

Duurzaamheid bij Erfurt

Verantwoordelijk handelen ter bescherming van mens en milieu maakt al sinds jaar en dag deel uit van onze bedrijfsfilosofie. Als familiebedrijf zit het in onze aard om aan de toekomst te denken.

Onze strategie is onderverdeeld in de gebieden klimaat, hulpbronnenefficiëntie en maatschappelijke duurzaamheid.

Bij de ontwikkeling van producten gaan we zorgvuldig om met natuurlijke hulpbronnen. We maken dan ook gebruik van hoogwaardig, gerecycled papier en duurzame cellulose als grondstof voor vezels. Verder hechten we aan een efficiënt energieverbruik en een zuinig waterverbruik. Ons behang komt tegemoet aan de wens van onze klanten, namelijk een gezonde, natuurlijke woonomgeving. Verder willen ze dat door het eigen handelen het milieu zo goed mogelijk wordt beschermd en behouden.
Door de ontwikkeling van een alomvattende duurzaamheidsstrategie zullen we ook in de toekomst onze waarden uitdragen en onze CO-voetafdruk verkleinen ter bescherming van het milieu.

Klimaat

Erfurt richt zich op het klimaatdoel van 1,5 graad van het akkoord van Parijs tijdens de VN-klimaatconferentie 2015

Het streven van de VN-klimaatconferentie van 2015 was om de door de mens veroorzaakte stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur door het  broeikaseffect te beperken tot 1,5 graad Celsius. Hierbij werd gerekend vanaf het begin van de industrialisering tot het jaar 2100. Als uitgangspunt werd onze CO2-voetafdruk in scope 1 en 2 van onze vestiging in Wuppertal berekend. Directe koolstofemissies (scope 1) zijn afkomstig van bronnen die direct afkomstig zijn van de locatie waar een product wordt vervaardigd of een dienst wordt geleverd. De indirecte koolstofemissies (scope 2) hebben betrekking op ingekochte elektriciteit, warmte en/of stoom die op de locatie worden gebruikt. 

Vergelijking duurzaamheid wandbekleding

Bij de verschillende soorten behang komt een uiteenlopende hoeveelheid CO2 vrij. Hoe duurzaam onze producten ten opzichte van elkaar zijn, kun je aflezen in de volgende staafdiagrammen.

Hulpbronnenefficiëntie

Wij ontzien onze hulpbronnen

Bij de ontwikkeling van producten gaan we zorgvuldig om met natuurlijke hulpbronnen. We maken dan ook gebruik van hoogwaardig, gerecycled papier en duurzame cellulose als grondstof voor vezels. Verder hechten we aan een efficiënt energieverbruik en een zuinig waterverbruik. Ons behang komt tegemoet aan de wens van onze klanten, namelijk een gezonde, natuurlijke woonomgeving. Verder willen ze dat door het eigen handelen het milieu niet meer dan noodzakelijk wordt belast.

De duurzame grondstoffen die we gebruiken, zoals cellulose, vervangen we geleidelijk door gerecycled papier. We hebben als doel om het percentage vliesproducten dat volledig van gerecyclede grondstoffen wordt gemaakt, in het jaar 2025 te hebben verdubbeld.

Heb je vragen rondom het thema duurzaamheid bij Erfurt? Maak dan gebruik van ons contactformulier.

Natuurlijke grondstoffen bij onze producten

Bij de gerecyclede vezels gaat het zowel om gerecycled papier als om gerecyclede textielvezels. Ook het afval dat tijdens de productie ontstaat, zoals snijresten van de randen of de beginrollen, worden weer volledig gebruikt als grondstof.

De duurzame vezels in onze producten bestaan uitsluitend uit PEFC-gecertificeerd hout en FSC®-gecertificeerde cellulose uit duurzame en verantwoorde bosbouw.

De emissies geven aan hoeveel CO2 er bij de productie van onze producten vrijkomt.

Sociale duurzaamheid

Onze klanten en collega’s

Onze klanten staan centraal bij onze activiteiten. Collegiaal samenwerken en tevredenheid van klanten vormen de basis van het ondernemerschap bij ERFURT. Door een langdurige samenwerking met onze klanten op basis van vertrouwen profiteren we gezamenlijk van nieuwe ideeën en ontwikkelingen voor de toekomst.

Ons succes komt voort uit onze gemotiveerde en bekwame medewerkers en het vertrouwen in ieders kunnen. We hechten veel waarde aan de cohesie van ons personeel. We stimuleren de teamgeest door gezamenlijke feesten en het creëren van plekken in het bedrijf die fungeren als een oase van wellness. Zo worden onze medewerkers in een aangename sfeer gestimuleerd om interactie met elkaar te hebben.