Energiesparrechner_Header_DIY

ERFURT-KlimaTec energiebesparingscalculator

 
 
kWh/jaar
cent/kWh
€/maand

Investering:

€/rol
€/rol
€/emmer

Investering:

rol(len)
emmer(s)
emmer(s)

Huidige situatie:

€/jaar

Na renovatie met ERFURT-KlimaTec:

Thermovlies Basic

[W/m²K]
kWh/jaar
€/jaar
€/jaar
% per jaar
jaar

Thermovlies Premium

[W/m²K]
kWh/jaar
€/jaar
€/jaar
% per jaar
jaar

Belangrijke aanwijzingen:

De besparing werd bij benadering berekend en de juistheid van de uitkomsten kan niet worden gegarandeerd.

De besparing is afhankelijk van het stookgedrag en de constructie.

De U-waarde die als uitgangspunt is genomen, is gebaseerd op het bouwjaar en kan sterk afwijken.

Er is uitgegaan van een massieve constructie en een verwarming waarbij gebruik wordt gemaakt van een nachtstand.

Als er sprake is van een lichte constructie of wanneer er niet met een nachtstand wordt gewerkt, valt de besparing lager uit.

Er is uitgegaan van een verhoging van de oppervlaktetemperatuur en een navenante verlaging van de kamertemperatuur zonder dat dit ten koste gaat van het comfort.

Bij meergezinswoningen wordt uitgegaan van woonlagen in het midden (dus zonder vliering of benedenverdieping). Er moet in acht worden genomen dat bij meergezinswoningen de stookkosten worden opgesplitst naar individueel verbruik en netbeheerkosten. De werkelijke besparing is afhankelijk van de verdeelsleutel.