leistungserklaerung_slider1

CE-prestatieverklaring

De CE-prestatieverklaring is opgesteld volgens verordening (EU) Nr. 305/2011 en de DIN EN 15102:2007+A1:2011 voor decoratieve wandbekledingen. Door het verstrekken van de prestatieverklaring bevestigt de fabrikant, dat het product aan de gelden Europese richtlijnen voldoet. Download prestatieverklaring