ERFURT-KlimaTec energiebesparingscalculator KV, IP, KP

 
 
kWh/jaar
cent/kWh
€/maand

Huidige situatie:

€/jaar
kWh/(m²*a)

Na renovatie met ERFURT-KlimaTec:

Klimavlies KV 600

[W/m²K]
kWh/jaar
€/jaar
€/jaar
kWh/(m²*a)

Isolatieplaat KP 1000+

[W/m²K]
kWh/jaar
€/jaar
€/jaar
kWh/(m²*a)

Isolatieplaat KP 2500+

[W/m²K]
kWh/jaar
€/jaar
€/jaar
kWh/(m²*a)

Binnenisolatieplaat IP 2500+

[W/m²K]
kWh/jaar
€/jaar
€/jaar
kWh/(m²*a)

Binnenisolatieplaat IP 3500+

[W/m²K]
kWh/jaar
€/jaar
€/jaar
kWh/(m²*a)

Belangrijke aanwijzingen:

De besparing werd bij benadering berekend en de juistheid van de uitkomsten kan niet worden gegarandeerd.

De besparing is afhankelijk van het stookgedrag en de constructie.

De U-waarde die als uitgangspunt is genomen, is gebaseerd op het bouwjaar en kan sterk afwijken.

Er is uitgegaan van een massieve constructie en een verwarming waarbij gebruik wordt gemaakt van een nachtstand.

Als er sprake is van een lichte constructie of wanneer er niet met een nachtstand wordt gewerkt, valt de besparing lager uit.

Er is uitgegaan van een verhoging van de oppervlaktetemperatuur en een navenante verlaging van de kamertemperatuur zonder dat dit ten koste gaat van het comfort.

Bij meergezinswoningen wordt uitgegaan van woonlagen in het midden (dus zonder vliering of benedenverdieping). Er moet in acht worden genomen dat bij meergezinswoningen de stookkosten worden opgesplitst naar individueel verbruik en netbeheerkosten. De werkelijke besparing is afhankelijk van de verdeelsleutel.

De aangegeven efficiëntieklasse is bepaald aan de hand van het verbruik. De waarde dient puur ter informatie en vervangt geen energiecertificaat. Een energieprestatiecertificaat moet voor elk gebouw afzonderlijk worden berekend en de resultaten hiervan kunnen sterk afwijken.