erfurt_novaboss_tapete_sommerliche_waende_head

EPD

EPD is de afkorting voor de milieuverklaring voor producten. De drie letters staan voor de Engelse naam 'Environmental Product Declaration'. Een EPD beschrijft materialen, bouwproducten of bouwelementen in het kader van hun milieueffecten op basis van milieubalansen en de functionele en technische eigenschappen ervan. Deze kwantitatieve, objectieve en geverifieerde informatie heeft betrekking op de gehele levenscyclus van het bouwproduct. De EPD's vormen daarom een belangrijke basis voor de duurzaamheidsbeoordeling van bouwwerken. Naast milieu-audits, certificaten, labels en keurmerken tonen de milieuverklaringen voor producten (EPD's) de duurzaamheid bij ERFURT aan. Met dit vrijwillige bewijs van de ecologische voetafdruk van de producten wordt informatie verstrekt over het energieverbruik en het gebruik van hulpbronnen en in welke mate een product potentieel bijdraagt aan de opwarming van de aarde, verzuring, overbemesting, afbraak van de ozonlaag en smogvorming. Bovendien wordt informatie verstrekt over de technische eigenschappen die nodig is voor de inschatting van de milieuprestatie van het product in gebouwen, zoals levensduur, warmte- en geluidsisolatie of de invloed op de kwaliteit van de binnenlucht. De ERFURT-producten presteren op dit vlak bovengemiddeld goed in de markt.

Verdere informatie: