Gwarancja doskonałości

Poczuwamy się do odpowiedzialności za środowisko i społeczeństwo – począwszy od samego procesu produkcyjnego aż po nowe rozwiązania budowlane. W procesie produkcji korzystamy z papieru uzyskanego w procesie recyklingu, unikamy nadmiernego powstawania ścieków i emisji obciążającej środowisko naturalne. Nasza produkcja jest zatem zorientowana na maksymalną redukcję odpadów i pozostałości oraz minimalne zużycie energii. Takimi cechami charakteryzują się również nasze produkty u ich użytkowników: są energooszczędne i ekologiczne. Regularnie podczas procedur kontrolnych audytów ekologicznych oceniane są nasze postępy w tym zakresie i wspierane kolejne wdrożone ulepszenia. Liczne wyróżnienia podkreślają wysoką jakość naszych produktów i naszej pracy – firma ERFURT wielokrotnie otrzymywała nagrodę przyznawaną za „Produkt roku” i regularnie odznaczana jest tytułem „Firmy roku”. Innym znaczącym wyróżnieniem jest nagroda innowacyjności (Innovation Award) oraz „Marka stulecia”. Wyniki badań i certyfikaty, przyznawane przez TÜV Nord i inne renomowane instytuty, są kolejnym dowodem na przestrzeganie niezwykle wysokich standardów jakości.