Deklaracja właściwości użytkowych CE

Deklaracja właściwości użytkowych CE jest zgodna z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 oraz normą DIN EN 15102:2007+A1: 2011 dla dekoracyjnych okładzin ściennych. Poprzez udostępnienie deklaracji właściwości użytkowych producent potwierdza, że produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskimi. Deklaracja właściwości użytkowych do pobrania:

Deklaracje

ERFURT-Leistungserklaerung_PL001.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych
Widok/Pobieranie
CE_Deklaracja_zgodnosci.pdf
Deklaracja zgodności WE
Widok/Pobieranie