• makulatur_slider1

  Makulatur Nr. 88

  完美墙纸表面的基础

 • makulatur_slider2

  Makulatur Nr. 90

  完美墙纸表面的基础

 • makulatur_slider3

  Makulatur Nr. 95

  完美墙纸表面的基础

 • makulatur_slider1

  Makulatur Nr. 88

  完美墙纸表面的基础

Makulatur

巧妙地粘合

完美墙纸表面的基础: 使用ERFURT的Makulaturen可创造理想的吸收性基层墙面,并改善胶液黏着。

优势一览:

 • 创造均匀光亮及吸收性的基层墙面
 • 抵挡缝接区域的干燥张力

ERFURT-Makulatur:建筑及专业市场或专家处可购买。

W naszej kolekcji