• klimatec_pro_kv600_slider1

  KlimaTec KV 600

  Klimavlies KV 600

 • klimatec_pro_kv600_slider1

  KlimaTec KV 600

  Klimavlies KV 600

KlimaTec KV 600

Klimavlies KV 600

铺贴了KlimaTec KV 600的内墙表面和天花板将热量以很高对比例反射回室内。因此室内空气的热量可最大幅度的被应用。所以可使用更少的能源以更明显的速度使房间升温。

优势一览:

 • 防霉
 • 透水
 • 抗裂痕
 • 直接铺贴于粗糙的基层墙面上
 • 完美的基底遮盖
 • 用于快速室内升温

附加信息

> 技术须知及铺贴说明
> KlimaTec节能计算器

专业批发商处有售