• makulatur_88_slider1

  Makulatur 88

  完美墙纸表面的基础

 • makulatur_90_slider1

  Makulatur 90

  完美墙纸表面的基础

 • makulatur_stripofix_95_slider1

  Makulatur 95

  完美墙纸表面的基础

 • makulatur_88_slider1

  Makulatur 88

  完美墙纸表面的基础

Makulatur

巧妙地粘合

完美墙纸表面的基础: 使用ERFURT的Makulaturen可创造理想的吸收性基层墙面,并改善胶液黏着。

优势一览:

 • 创造均匀光亮及吸收性的基层墙面
 • 抵挡缝接区域的干燥张力

ERFURT-Makulatur:一款高超的产品用于高超的铺贴。

当社の収集